Timski rad u ustanovama za odrasle i starije korisnike

U saradnji sa Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu, dana 31.10.2019. u Klubu za dnevni boravak, održan je još jedan u nizu seminar pod nazivom Timski rad u ustanovama za odrasle i starije korisnike. Edukacija je akreditovana kod Komore socijalne zaštite, a istoj su prisustvovali stručni radnici naše ustanove, kao i radnici srodnih ustanova i centara sa teritorije Vojvodine. Program su vodile dipl. soc. radnik Snežana Đorić i pedagog Nataša Milić Teofilović. Učesnici su podelili svoja iskustva u timskom radu, u okviru vežbe praktično primenili rad u timu i podigli svoja znanja o ulogama, strukturi i radu na zajedničkom cilju, na višu instancu.

2019 TimskiRad01
2019 TimskiRad02