Socijalna zaštita

Pod socijalnom zaštitom možemo smatrati niz mera kojima društvo nastoji da pomogne ljudima u stanju socijalne potrebe, da uz stručnu pomoć prevladaju životne teškoće. Takođe, to su i brojne aktivnosti koje bi trebalo da ih, koliko god je to moguće, osposobe za samostalan život, kao i da im ukažu na to kako da ostvare svoja prava i zadovolje osnovne potrebe.

Naš Dom je ustanova u sistemu socijalne zaštite i jedan je od bitnih činilaca koji pomaže da se životni problemi korisnika prevaziđu ili svedu na najmanju moguću meru.

Ovo što smo naveli moglo bi se, na neki način, smatrati socijalnom zaštitom u širem smislu reči. Uže gledano, to je niz aktivnosti koje su usmerene na poboljšanje kvaliteta života korisnika koji su smešteni u našem Domu. Ovako navedeno to može da deluje vrlo šablonski i kruto, ali iza tih reči stoji stručnost, trud  i požrtvovanje svih zaposlenih.

Savetodavni rad, psihosocijalna podrška, osnaživanje, pomoć u ostvarivanju određenih prava, kontakti sa srodnicima i uputnim centrima za socijalni rad samo su deo aktivnosti iz okvira socijalne zaštite koje se primenjuju svakodnevno u radu sa korisnicima. Glavni nosioci tih poslova u našoj ustanovi su socijalni radnici.

Ali, nepravedno bi bilo ne spomenuti i ostale zaposlene koji su 24 sata na usluzi ljudima smeštenim u našoj ustanovi koji iz različitih razloga ne mogu da brinu o sebi, nisu u mogućnosti da se samostalno kreću ili da uzimaju hranu. Zaposleni svojim zalaganjem i radom postižu da i u tako teškim okolnostima svi korisnici dobiju adekvatnu negu, toplu reč,  i  da pre svega, žive život dostojan čoveka.

 

Pogledajte još: