Procedura prijema u dom

Kada ste prikupili osnovne informacije o našoj ustanovi i doneli odluku da je to pravo mesto za vas ili za nekog od članova vaše porodice – postavlja se pitanje koje formalne uslove treba ispuniti kako bi se taj smeštaj i realizovao?

Prvi korak ka tome je da se obratite Centru za socijalni rad na teritoriji opštine gde vi ili osoba koju bi želeli da smestite u naš Dom, ima prijavljeno mesto prebivališta. Tamo ćete dobiti neophodne informacije o dokumentaciji koju treba da prikupite, kako bi vaš zahtev za smeštaj bio potpun.

Ovde ćemo ukratko navesti koju bi dokumentaciju otprilike trebalo da prikupite kako bi nadležni centar za socijalni rad uzeo vaš zahtev u razmatranje:

 

Prvi deo dokumentacije obuhvatao bi sledeće:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uverenje o državljanstvu
 • uverenje o imovnom stanju
 • poslednji ček od penzije
 • fotokopija lične karte
 • fotokopija zdravstvene knjižice

 

Drugi deo obuhvatao bi neophodne zdravstvene analize i nalaze:

 • mišljenje neuropsihijatra
 • rentgen pluća
 • analizu krvi
 • analaize za hepatitis B i C
 • analiza na HIV
 • koprokultura

 

Nakon toga stručna služba Centra za socijalni rad obrađuje prikupljenu dokumentaciju, daje svoj nalaz i mišljenje i popunjava zahtev za smeštaj. Zahtev potpisuje lice zainteresovano za smeštaj ili (ako je lišeno poslovne sposobnosti) njegov zakonski staratelj.

Obrađena dokumentacija se zatim šalje u našu ustanovu i nju razmatra Komisija za prijem sačinjena od lekara, psihologa, socijalnih radnika i glavne sestre ustanove.

Na osnovu prikupljene i obrađene dokumentacije komisija procenjuje da li je taj korisnik kategorija koju zbrinjava naša ustanova, da li posedujemo neophodne uslove da na najadekvatniji način odgovorimo potrebama potencijalnog korisnika i – imajući u vidu da nam je smeštajni kapacitet gotovo stalno popunjen – da li u dogledno vreme (od nekoliko meseci) možemo da realizujemo prijem.

Ako procenimo da su ti uslovi ispunjeni – zahtev stavljamo na listu čekanja i kada se za to stvore uslovi, zakazujemo prijem.

 

 

Pogledajte još: