Zdravstvena zaštita

Naša ustanova obezbeđuje primarnu zdravstvenu zaštitu korisnika usluga domskog smeštaja u kojoj spadaju mere za unapređenje i očuvanje zdravlja. Veoma je značajna dobro organizovana zdravstvena zaštita kao i saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama i centrima. U svakom momentu kada je to potrebno i kada dođe do pogoršanja zdravstvenog stanja, reaguje se odmah.  Time se kod korisnika stvara sigurnost i osećaj pripadnosti sredini od koje može da očekuje adekvatnu pomoć. Zdravstvena služba broji 2 lekara opšte prakse i 29 medicinskih tehničara.

Primarna zdravstvena zaštita za korisnike vaninstitucionalnog oblika se organizuje povremeno, merenjem krvnog pritiska i merenjem nivoa šećera u krvi. U prostorijama Kluba za odrasla i starija lica organizuju se zdravstveno-edukativne radionice koje imaju za cilj unapređenje i promacija zdravih stilova života. Poseban akcenat je stavljen, za korisnike službe „Pomoći u kući i kućne nege“, o kojima svakodnevno brine mobilni tim medicinskih sestara i negovateljica.

Pogledajte još: