Rad psihološke službe tokom pandemije

Tokom trajanja vanrednog stanja u zemlji izazvanog pandemijom virusa Covid-19, došlo je do izvesnih promena radnih zaduženja zaposlenih u ustanovama, pa tako i rada psihološke službe u Domu. Psiholozi ustanove, inače locirani na sva tri odeljenja Doma, sada su tokom pomenutog stanja podeljeni, te je tako jedan psiholog na drugom i najbrojnijem odeljenju, dok je drugi psiholog na prvom i trećem, a sve u cilju mera predostrožnosti i sprečavanja prenosa zaraze potencijalno zaraženih. Osim što su na svim odeljenjima napravljene sobe izolacije, grupne vizite su obustavljene, stručni timovi, kao i prijemi novih korisnika u dom. Na odeljenjima se svako jutro održava sastanak sa svim zaposlenima po odeljenjima, na kojima doktor iz ustanove informiše zaposlene o novostima, procedurama i zajednički se traži rešenje za novonastale promene u procedurama brige oko korisnika. Tom prilikom, nude se i razgovori zaposlenima sa psihologom, ukoliko za tim osete potrebu.

Što se rada sa korisnicima tiče, kao i tokom prethodnog perioda, svakodnevno se obavljaju individualni razgovori, kao i grupne seanse. Psihološke radionice za korisnike se održavaju svakog dana, u svrhu minimiziranja anksioznosti ili eventualne panike zbog virusa. Teme koje se prilikom psiholoških radionica obrađuju su Emocije, Empatija, Asertacija i komunikacija, Tolerancija, Metode suočavanja sa stresom, Vrednosti, i sl. Osim tih, održavaju se radionice edukativnog ili zabavnog tipa. U saradnji sa radnom terapijom, zajednički se organizuju akcije obavljanja lakših radnih poslova, radionica, i sl.

Konstatovano je da nervoza među korisnicima je trenutno prisutna zbog nemogućnosti šetnje do grada i nemogućnosti obavljanja kupovine odlaskom do radnje. Kod dve korisnice je bila prisutna anksioznost zbog virusa, zbog stalnog gledanja vesti, što je tom prilikom regulisano. Razgovorima i dristrakcijom, i ta anksioznost je dosta redukovana. Povećan je broj psiholoških razgovora s korisnicima o prilagođavanju novonastale situacije, pomoć u organizovanju slobodnog vremena, i adaptaciji, ali generalno, povećane brige među korisnicima nema.

Korisnicima sa odeljenja su omogućeni video pozivi sa srodnicima, putem Whatsapp i Viber aplikacije na novom tablet računaru. Tablet računar dostavljen je po jedan na svakom odeljenju. Na taj način je omogućeno da se korisnici vide sa svojim srodnicima koje dugo nisu videli, što našim korisnicima dosta znači.

Pogledajte još: