Javne nabavke 2016.

1. Javna nabavka u otvorenom postupku oblikovanom po partijama – Nabavka namirnica za potrebe Doma za smeštaj duševno obolelih lica „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ Novi Bečej


2. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka usluge osiguranja


3. Javna nabavka u otvorenom postupku – Prehrambeni proizvodi i namirnice široke potrošnje


4. Javna nabavka u otvorenom postupku – Nabavka električne energije za potrebe Doma za smeštaj duševno obolelih lica ,,Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ Novi Bečej


5. Postupak javne nabavke male vrednosti – Kotlarnica na III odeljenju ustanove


6. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka polovnog putničkog vozila


7. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka pomagala za zbrinjavanje inkontinencije


8. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka sanitetskog vozila sa pratećom medicinskom opremom


9. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka univerzalne kuhinjske mašine


10. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka medicinske opreme


11. Postupak javne nabavke male vrednosti – Ampolirani lekovi i sanitetski materijal