Kontakt

Dom za odrasle i starije “Sveti Vasilije Ostroški – Čudotvorac”
Maršala Tita 77, 23272 Novi Bečej, Srbija
Tel./Fax: 023/771-079, 023/773-020

E-mail: gcnb@mts.rs , dom@domsvoc.rs

 UPRAVA

Direktor

Mr sci. med. Bognić dr Ljiljana

tel:  023/771-079, 023/771-348

lok: 105

e-mail: bognickadom@gmail.com


Sekretar

 diplomirani pravnik – Ivana Cvejin

 tel:  023/771-079,  023/771-348

lok:  114

e-mail: ivanacvejin.domsvoc@gmail.com


Šef računovodstva

Maja Kovač

tel: 023/771-079, 023/771-348

lok: 206

e-mail: majakovac.gcnb@gmail.com


Glavna medicinska sestra

Šmit Klara

tel: 023/ 771-079, 023/771-348

lok: 117

e-mail: ssklareta@gmail.com


Šef službe održavanja

Zerebelji Janoš

tel: 023/771-079, 023/771-348

lok: 119

e-mail: oberon.haz@gmail.com


Lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu

Slavulj Suzana

tel: 023/771-079, 023/771-348

lok: 102

e-mail: domnbsuzana@gmail.com


ODELJENJE 1

dipl. socijalni radnik

Mandić Zoran

tel:023/771-079, 023/771-348

lok: 112

e-mail: zoran.domnb@gmail.com

dipl. socijalni radnik

Vojnov Zorislava

tel:023/771-079, 023/771-348

lok: 112

e-mail: zoricavojnov@gmail.com


AMBULANTA 1

medicinski tehničar – odeljenska sestra

Pauljev Smiljka 

tel: 023/771-079, 023/771-348

lok: 109


ODELJENJE 2

dipl.socijalni radnik

Jadranka Lazić

tel: 023/771-079, 023/771-348

lok: 108

e-mail: jadranka.gcnb@gmail.com


PSIHOLOG 

dipl. psiholog Tatjana Kovač

tel:023/771-079, 023/771-348

lok: 212

e-mail: tanjaknb@gmail.com


AMBULANTA – LEKARI

doktori  medicine

dr Stanković Slobodanka

dr  Velisavljev Azra

tel: 023/771-079, 023/771-348

lok: 216

e-mail: dom.dr.velisavljev@gmail.com


AMBULANTA 2

medicinski tehničar – odeljenska sestra

Julijana Sudarski 

tel: 023/771-079, 023/771-348

lok: 215

ODELJENJE 3

Referent otvorene zaštite

 dipl. socijalni radnik

Marija Cucin

tel: 023/771-079, 023/771-348

lok: 204

e-mail: marijacucin@outlook.com


AMBULANTA 3

medicinski tehničar – odeljenska sestra

Sudarski Marijana

tel: 023/771-079, 023/771-348

lok: 211


KLUB ZA DNEVNI BORAVAK

Domaćica Kluba

Snežana Maksimović

tel:023/771-079, 023/771-348

lok: 116

e-mail: sneca02@gmail.comKoordinator za pomoć i negu u kući

Vesna Banjac

tel: 062/ 80 95 330

e-mail: vesnabanjac@yahoo.com