Kontakt

Dom za odrasle i starije „Sveti Vasilije Ostroški – Čudotvorac“
Maršala Tita 77, 23272 Novi Bečej, Srbija
Tel./Fax: 023/771-079, 023/773-020

E-mail: gcnb@mts.rs , dom@domsvoc.rs

   UPRAVA

  Direktor

  Mr sci. med. Bognić dr Ljiljana

  tel:  023/771-079, 023/771-348

  lok: 105

  e-mail: bognickadom@gmail.com


  Sekretar

   diplomirani pravnik – Ivana Cvejin

   tel:  023/771-079,  023/771-348

  lok:  114

  e-mail: ivanacvejin.domsvoc@gmail.com


  Šef računovodstva

  Maja Kovač

  tel: 023/771-079, 023/771-348

  lok: 206

  e-mail: majakovac.gcnb@gmail.com


  Glavna medicinska sestra

  Šmit Klara

  tel: 023/ 771-079, 023/771-348

  lok: 117

  e-mail: ssklareta@gmail.com


  Šef službe održavanja

  Zerebelji Janoš

  tel: 023/771-079, 023/771-348

  lok: 119

  e-mail: oberon.haz@gmail.com


  Lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu

  Slavulj Suzana

  tel: 023/771-079, 023/771-348

  lok: 102

  e-mail: domnbsuzana@gmail.com


  ODELJENJE 1

  dipl. socijalni radnik

  Mandić Zoran

  tel:023/771-079, 023/771-348

  lok: 112

  e-mail: zoran.domnb@gmail.com

  dipl. socijalni radnik

  Vojnov Zorislava

  tel:023/771-079, 023/771-348

  lok: 112

  e-mail: zoricavojnov@gmail.com


  AMBULANTA 1

  ginekološko-akušerska sestra – odeljenska sestra

  Balint  Kristina

  tel: 023/771-079, 023/771-348

  lok: 109


  ODELJENJE 2

  dipl.socijalni radnik

  Jadranka Lazić

  tel: 023/771-079, 023/771-348

  lok: 108

  e-mail: jadranka.gcnb@gmail.com


  PSIHOLOG 

  dipl. psiholog
  Tatjana Kovač

  tel:023/771-079, 023/771-348

  lok: 212

  e-mail: tanjaknb@gmail.com


  AMBULANTA – LEKARI

  doktori  medicine

  dr Stanković Slobodanka

  dr  Velisavljev Azra

  tel: 023/771-079, 023/771-348

  lok: 216

  e-mail: dom.dr.velisavljev@gmail.com


  AMBULANTA 2

  medicinski tehničar – odeljenska sestra

  Julijana Sudarski 

  tel: 023/771-079, 023/771-348

  lok: 215

  ODELJENJE 3

  Referent otvorene zaštite

   dipl. socijalni radnik

  Marija Cucin

  tel: 023/771-079, 023/771-348

  lok: 204

  e-mail: marijacucin@outlook.com


  AMBULANTA 3

  medicinski tehničar – odeljenska sestra

  Sudarski Marijana

  tel: 023/771-079, 023/771-348

  lok: 211


  KLUB ZA DNEVNI BORAVAK

  Domaćica Kluba

  Snežana Maksimović

  tel:023/771-079, 023/771-348

  lok: 116

  e-mail: sneca02@gmail.com  Koordinator za pomoć i negu u kući

  Vesna Banjac

  tel: 062/ 80 95 330

  e-mail: vesnabanjac@yahoo.com