Javne nabavke 2019.

1. Javna nabavka u otvorenom postupku oblikovanom po partijama – nabavka namirnica, JN 01/2019


2. Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka postrojenja toplotnih pumpi voda-voda, JN br. 3/2019

3. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka mašine za sušenje veša, JNMV br. 2/2019

4. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka opreme za kuhinju, JNMV br. 4/2019  

5. Javna nabavka male vrednosti u otvorenom postupku oblikovanom po partijama – Nabavka sredstava za održavanje higijene, JNMV 06/2019

6. Nabavka usluge osiguranja, JNMV br. 8 2019

7. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka posteljine, JNMV br. 11/2019

8. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka dušeka, JNMV  br. 12/2019