Javne nabavke 2019.

1. Javna nabavka u otvorenom postupku oblikovanom po partijama – nabavka namirnica, JN 01/2019


2. Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka postrojenja toplotnih pumpi voda-voda, JN br. 3/2019

3. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka mašine za sušenje veša, JNMV br. 2/2019

4. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka opreme za kuhinju, JNMV br. 4/2019  

5. Javna nabavka male vrednosti u otvorenom postupku oblikovanom po partijama – Nabavka sredstava za održavanje higijene, JNMV 06/2019

6. Nabavka usluge osiguranja, JNMV br. 8 2019

7. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka posteljine, JNMV br. 11/2019

8. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka dušeka, JNMV  br. 12/2019

9. Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka električne energije, JN br. 9/2019

10. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka goriva, JNMV br. 5/2019

11. Postupak javne nabavke male vrednosti oblikovan po partijama – Nabavka ampuliranih lekova i sanitetskog materijala, JNMV br. 6/2019

12. Postupak javne nabavke male vrednosti-Nabavka građevinskog-zidarskog materijala, JNMV 16/2019

13. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka opreme za sobe korisnika, JNMV br. 17/2019

14. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka medicinske opreme, JNMV br. 18/2019

15. Postupak javne nabavke male vrednosti – Radovi na rekonstrukciji i zameni krovnih pokrivača u okviru odeljenja 3, JNMV br. 15/2019

16. Postupak javne nabavke male vrednosti-Nabavka dostavnog vozila JNMV  br.13/2019

17. Postupak javne nabavke male vrednosti-Nabavka nameštaja JNMV  br.14/2019  

18. Otvoreni postupak javne nabavke-Nabavka opreme za sobe korisnika, JN BR.19/2019

19. Postupak javne nabavke male vrednosti-Nabavka pomagala za zbrinjavanje inkontinencije JNMV  br.10/2019

20. Nabavka usluge-nadogradnje jedinstvenog informacionog sistema ustanova socijalne zaštite (JISUSZ), JNMV br. 20/ 2019