Radno-okupaciona terapija

Radno-okupaciona terapija (ROT) je služba  koja je usmerena na svakodnevni rad sa korisnicima,

organizovana je po odelenjima,kako bi se radnim angažovanjem aktivirale postojeće sposobnosti i znanja, podstakli korisnici da se aktivno uključe u život u domu i time usporio proces mentalnog i fizičkog propadanja.

Različitim sadržajima nastojimo zainteresovati korisnike. Osmišljavamo sadržaje u kojima korisnici mogu negovati svoju kreativnost, u likovnim, muzičkim, dramskim sekcijama koje imaju finalni rezultat u vidu prodajnih bazara, izložbi ili javnih nastupa.

Korisnici su angažovani, u zavisnosti od znanja i interesovanja, i u stolarskoj, grnčarskoj i krojačkoj radionici ili u okviru brojnih kreativnih sekcija koje se u toku godine organizuju.

S obzirom da je dom jedna velika “kuća,” naši korisnici pomažu u  trpezariji i kuhinji – kod postavljanja obroka, raspremanje stolova, pranja i čišćenja trpezarije, u vešeraju – na sakupljanju veša i posteljine, odnošenju na pranje, sortiranju i pripremi za peglanje čistog veša.

Korisnici su angažovani i kao pomoć u nabavci za druge korisnike – solidarišu se sa korisnicima koji ne mogu sami da obave kupovinu, kuvaju im kafu i poslužuju sokove.  

Angažuju se u održavanju dvorišta – zalivaju cveće, čiste, sakupljaju lišće, održavanju cvetnice, I pomažu u održavanju higijene prostora – svakodnevno pomažu u održavanju higijene dnevnih boravaka, hodnika, čajne kuhinje, uz podršku zaposlenih.

Radno-okupaciona terapija je zadužena za programe na odelenjima pri obležavanju značajnih datuma, kao I za sadržaje kojima korisnici mogu prekratiti vreme I zabaviti se (kvizovi, filmske projekcije, kulinarske sekcije). Terapauti u saradnji sa drugim stručnim službama brinu da se novi korisnici lakše adaptiraju na dom.

Pogledajte još: