Javne nabavke 2020.

1. Otvoreni postupak javne nabavke – Radovi na sanaciji fasada, JN br. 9/2020

2. Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka medicinske opreme, JN br. 6/2020

3. Otvoreni postupak javne nabavke – Radovi na rekonstrukciji sanitarnih čvorova, JN br. 10/2020

4. Javna nabavka u otvorenom postupku oblikovanom po partijama – Nabavka namirnica, JN br. 01/2020 

5. Otvoreni postupak javne nabavke – Radovi na dogradnji i nadogradnji sa rekonstrukcijom pokrivača na objektima odeljenja 2., JN br. 8/2020

6. Nabavka usluge osiguranja JNMV br 11/2020

7. Postupak javne nabavke male vrednosti oblikovan po partijama    – Nabavka sredstava za održavanje higijene, JNMV 02/2020

Plan javnih nabavki koji je usklađen sa novim zakonom

Plan javnih nabavki1.Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka električne energije, JN br. 3/2020

2.Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka ampuliranih lekova, JN br. 5/2020  

3.Otvoreni postupak javne nabavke –  Nabavka pomagala za zbrinjavanje inkontinencije JN  br.4/2020