Javne nabavke 2024.

plan javnih nabavki

1. Otvoreni postupak javne nabavke – Zamena postojeće stolarije , JN br. 2/2024

2. Otvoreni postupak javne nabavke – Krečenje unutrašnjih prostorija , JN br. 4/2024

3. Javna nabavka u otvorenom postupku oblikovanom po partijama – Nabavka namirnica, JN br. 01/2024

4. Otvoreni postupak javne nabavke – Popločavanje dvorišnih prostora, izgradnja i postavljanje novih ograda, nastresnica, sjenica, kapija i parkinga , JN br. 5/2024

5. Otvoreni postupak javne nabavke – Zamena podnih obloga, JN br. 3/2024