Stanovanje uz podršku

Šta je stanovanje uz podršku ( SUP )?

Ono se bazira na nekim od osnovnih ljudskih prava kao što su pravo na život u zajednici i pravo na izbor. Osobe sa mentalnim poteškoćama su smeštene u stacionarne ustanove, zbog nedostupnosti osnovnih lokalnih usluga i službi, na neki način su isključene iz našeg društva. Ova usluga ima za cilj da se ljudima sa mentalnim poteškoćama omogući dostojanstven život u zajednici. Ovi ljudi tako više nisu objekti  sažaljenja i neko o kome se drugi preterano brine, oni postaju naše kolege, komšije, potrošači u radnjama, brinu o svojim potrebama i organizuju vreme. Njihovo zdravstveno stanje više nije jedino što ih određuje. Ovakvim uključivanjem osoba sa mentalnim teškoćama u sadržaje zajednice, postepeno se menja i stav društav prema ovim ljudima.

Šta podrazumeva podrška u SUP?

Svako od nas svakodnevno potraži podršku ili se osloni na nekog drugog u donošenju odluka i aktivnostima, bilo to neka bliska osoba, prijatelj ili stručna lica ( lekar, advokat …). Stanari stanovanja uz podršku imaće svakodnevno na raspolaganju podršku ljudi koji su zaposleni u domu, koji će ih obilaziti u stambenim jedinicama, pružati podršku u svakodnevnim aktivnostima u domaćinstvu i zajednici, brizi o zdravlju i sl. Mnogima od ovih ljudi potrebno je samo podsećanje jer su svi oni , pre dolaska u dom, uglavnom samostalno živeli, radili, školovali se i imali svoje porodice.

Ko su korisnici usluge?

Korisnici su za sada , osobe smeštene u Dom “ Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“, a koja žele da budu korisnici usluge. Kriterijum za uključivanje u uslugu, osim dobrovoljnosti je i da su prošli program obuke koji je osmislio stručni tim doma, i da im je u procesu osamostaljivanja potrebna minimalna podrška.

Gde se usluga sprovodi?

Stanovanje uz podršku se realizuje u redovnim stambenim uslovima u zajednici, u stanovima i kućama koje su iznajmljene ili su dobijene  na korišćenje. U jednoj stambenoj jedinici živi najviše 4 korisnika. Grupe korisnika pravljene su na osnovu njihovih želja i potrebne količine podrške.

Svaka osoba je različita i svi imamo različite želje, potrebe, temperament… Smeštanjem bilo koje grupe ljudi u kolektivni smeštaj, gubi se induvidualnost. Talenti, želje, darovi koje imamo kao ljudi, utope se u grupu gde vremenom prestaju da postoje i žive… Uspostavljanjem usluge „SUP“ želimo da damo priliku ljudima koji su dugo bili u rezidencionalnom smeštaju da ponovo postoje kao ljudi, da žive u zajednici sa drugima, drugačije rečeno “ kao sav normalan svet“.

 

Pogledajte još: