Javne nabavke 2023.

Plan javnih nabavki

1. Otvoreni postupak javne nabavke – Izgradnja objekta namenjenog za dnevni boravak za odrasla i stara lica, spratnosti P+1 , JN br. 1/2023

2. Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka medicinske opreme , JN br. 2/2023

3. Javna nabavka u otvorenom postupku oblikovanom po partijama – Nabavka namirnica, JN br. 04/2023

4. Otvoreni postupak javne nabavke – Zamena postojeće stolarije , JN br. 5/2023

5. Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka električne energije , JN br. 3/2023