Javne nabavke 2018.

 1. Javna nabavka u otvorenom postupku oblikovanom po partijama – nabavka namirnica, JN 01/2018


 2. Postupak javne nabavke male vrednosti oblikovan po partijama – nabavka ampuliranih lekova i sanitetskog materijala, JNMV 3/2018


 3. Postupak javne nabavke male vrednosti oblikovan po partijama – nabavka sredstava za održavanje higijene, JNMV 2/2018


4. Postupak javne nabavke male vrednosti – nabavka usluge osiguranja, JNMV 8/2018


5. Javna nabavka u otvorenom postupku oblikovanom po partijama – nabavka namirnica, JN 01-2/2018


6. Postupak javne nabavke male vrednosti – nabavka mašine za pranje veša, JNMV 08/2018


7. Javna nabavka u otvorenom postupku – nabavka električne energije, JN 05/2018


8. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka građevinskog-zidarskog materijala, JNMV br. 15/2018


9. Postupak javne nabavke male vrednosti – Radovi na sanaciji fasada, JNMV br. 11/2018


10. Postupak javne nabavke male vrednosti – Radovi na dogradnji, nadgradnji i rekonstrukciji krova upravne zgrade, JNMV br.14/2018


11. Otvoreni postupak javne nabavke – Radovi na rekonstrukciji sanitarnih čvorova, JN br.12/2018


12. Otvoreni postupak javne nabavke – Radovi na rekonstrukciji dela krova i zameni krovnog pokrivača, JN br.13/2018

 


13. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka mašina za pranje tvrdih podova, JNMV br. 09/2018

14. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka sredstava za održavanje higijene – papirna galanterija, JNMV br. 2.1/2018

15. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka pomagala za zbrinjavanje inkontinencije, JNMV br. 07/2018

16. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka sanitetskog materijala, JNMV br. 16/2018