Kategorija: Usluge

Rad psihološke službe tokom pandemije

Tokom trajanja vanrednog stanja u zemlji izazvanog pandemijom virusa Covid-19, došlo je do izvesnih promena radnih zaduženja zaposlenih u ustanovama, pa tako i rada psihološke službe u Domu. Psiholozi ustanove, inače locirani na sva tri odeljenja Doma, sada su tokom pomenutog stanja podeljeni, te je tako jedan psiholog na drugom i najbrojnijem odeljenju, dok je drugi psiholog na prvom i…

Uručenje ugovora

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Vuletić Predrag je u utorak 18.decembra u  Domu za decu i omladinu Veternik   svečano uručio   ugovore direktorima  ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika, na osnovu konkursa raspisanog 29.novembra. Ukupna vrednost svih ugovora je 63,5 miliona dinara. Sredstva su  namenjena unapređenju socijalne zaštite u AP Vojvodini, tj.  programima, merama i aktivnostima…

IZAZOVI U PROCESU LICENCIRANJA USLUGE STANOVANJA UZ PODRŠKU

30.11.2018. godine u Domu za lica ometena u mentalnom razvoju «Otthon» Stara Moravica, organizovan je još jedan okrugli sto na temu ,,Izazovi u procesu licenciranja usluga stanovanja uz podršku». I ovaj okrugli sto je organizovan u okviru projekta «Držanje za ruku» koji se sprovodi u ovoj ustanovi Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, predstavnici Doma «Srce»…