Категорија: covid19

Obavešteenja i informacije u vezi sa aktuelnim dešavanjima u vezi sa suzbijanjem epidemije korona virusa.

Preporuka

Najnovije preporuke za zaposlene i korisnike u ustanovama socijalne zaštite u situaciji intenzivne transmisije virusa SARS-COV-2 u populaciji od 17.09.2021. možete pogledati ovde.

Sastanak sa pokrajinskim sekretarom

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić u ponedeljak 13. septembra, održao je aktiv direktora ustanova za smeštaj korisnika, sa svim merama lične zaštite. Sastanku su prisustvovali direktori ustanova za smeštaj korisnika čiji je osnivač Pokrajinska vlada, i direktorke Centara za porodični smeštaj i usvojenje, Glavna tema je bila trenutna, nepovoljna epidemiološka  situacija sa ponovnim širenjem…