Kategorija: covid19

Obavešteenja i informacije u vezi sa aktuelnim dešavanjima u vezi sa suzbijanjem epidemije korona virusa.

Nove mere

Na osnovu člana 47. stav 1 tačka 3. i 4. Zakona o državnoj upravi (“Sl. glasnik RS” broj 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 – dr. zakon), zbog novonastale epidemiološke situacije, u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-Cov-2 u ustanovama socijalne zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, … link:kompletan tekst mera

Nalog

Ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacijama socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja odraslih i starijih od 22.06.2020. broj 500-00-28/2020-19.Tekst naloga možete pogledati na sledećem linku: Nalog