Категорија: covid19

Obavešteenja i informacije u vezi sa aktuelnim dešavanjima u vezi sa suzbijanjem epidemije korona virusa.

Međunarodna naučna konferencija ,,ALOS-20’’

Na trećem po redu međunarodnom naučnom skupu iz oblasti logopedije, okupacione terapije i socijalnog rada, zaposleni u našoj ustanovi prezentovali su načni rad iz relevantnih oblasti stručnog rada. Organizatori skupa su Visoka škola socijalnog rada i Komora socijalne zaštite. Zbog epidemiološke situacije, skup se održao u formi online prezentovanja, 22. i 23. aprila 2021. godine. Tema ovogodišnjeg skupa je Primena…

Preporuka

Preporuka o načinu postupanja korisnika i ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluga domskog smeštaja prilikom kratkotrajnih izlazaka iz ustanove/organizacije bez noćenja ili sa noćenjem prilikom posete porodici. Kompletan tekst preporuke možete preuzeti ovde.

OBAVEŠTENJE ZA SRODNIKE

Smatramo da je važno da vas još jednom obavestimo (podsetimo), da u ovom jesenjem i zimskom periodu kada je hladno i kišovito vreme, posete korisnicima u ustanovi će se odvijati prema važećoj Instrukciji o načinu rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacija socijalne zaštite za pružaoce usluge domskog smeštaja odraslih i starijih prilikom organizovanja poseta korisnika na smeštaju,…