Međunarodna naučna konferencija ,,ALOS-20’’

Na trećem po redu međunarodnom naučnom skupu iz oblasti logopedije, okupacione terapije i socijalnog rada, zaposleni u našoj ustanovi prezentovali su načni rad iz relevantnih oblasti stručnog rada. Organizatori skupa su Visoka škola socijalnog rada i Komora socijalne zaštite. Zbog epidemiološke situacije, skup se održao u formi online prezentovanja, 22. i 23. aprila 2021. godine. Tema ovogodišnjeg skupa je Primena teorijskih modela u praksi: mogućnosti i ograničenja, a primenom tih modela u kontekstu aktuelne situacije, tema naučnog rada ispred naše ustanove nosi naziv ,,Terapijske tehnike i aktivnosti u svrhu minimiziranja negativnih efekata izazvanih Covid19 pandemijom’’.