Pomoć i nega u kući

Pomoć i nega u kući je vid otvorene socijalne zaštite ostarelog građanstva. Usluge u okviru kućne nege i pomoći mogu da ostvare lica koja se nalaze u stanju socijalno-zaštitne potrebe, odnosno hronično obolele osobe , invalidna lica i osobe koje nisu u mogućnosti da se adekvatno brinu o sebi.  Službu “ Pomoć i nega u kući“ čine: gerontonegovateljice i gerontodomaćice, koje brinu o starijim sugrađanima svakodnevno u periodu od 07:00-20:00 časova.

Gerontodomaćice i gerontonegovateljice rade po rasporedu koji je sastavljen na osnovu indetifikovanih potreba korisnika. Usluge koje  služba „Pomoć i nega u kući “ realizuje su: pomoć u obezbeđivanju ishrane, održavanju lične higijene, održavanju higijene domaćinstva, pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih potreba, nabavka i nadgledanje uzimanja lekova, saniranje i nega manjih povreda, kontrola vitalnih funkcija.

 

Pogledajte još: