Kategorija: Domski smeštaj

Domski smeštaj je organizovan na tri lokacije, odeljenja koja su na međusobnoj razdaljini od oko 500m i smeštajnim kapacitetom od 425 korisnika.

Predavanje u klubu za dnevni boravak

20.03.2019. godine u Klubu za dnevni boravak penzionera Novi Bečej, na inicijativu članova Kluba, predavanje je održala Dušanka Radin. Predavanje je bilo posvećeno vodama, obzirom da se 22.03.2019. godine, obeležava svetski dan voda. Dušanka je održala predavanje o kanalskoj mreži Dunav-Tisa-Dunav, sa osvrtom na Novi Bečej, uz zanimljive anegdote iz tog perioda. Imali smo čast da na ovom predavanju, Dušankin…