Oznaka: socijalna zaštita

40. susret socijalnih radnika

7. juna 2019. godine, na Fakultetu političkih nauka, održan je 40. Susret socijalnih radnika i naučno-stručni skup pod nazivom: “Savremni izazovi socijalne zaštite – osetljive grupe, programi i ishodi.” Ove godine veliki broj socijalnih radnika je bio prisutan. Skup su otvorili prodekan za studije drugog i trećeg stepena prof.dr Veselin Kljajić, šef Odeljenja za socijalnu politiku i socijalni rad  prof.dr…

U susret VII regionalnoj konferenciji

Od 23-26 maja u Domu Danice Vogrinec u Mariboru, održan je drugi pripremni sastanak za predstojeću VII regionalnu konferenciju, koja će se ove godine odrzati u Novom Bečeju od 27-31.avgusta.  Tema konferencije će  biti Demencija. Sastanak je održan u okviru dana Doma Danice Vogrinec. Tokom četiri dana organizovane su brojne priredbe, koncerti, piknik korisnika, vožnja kočijama i štafeta mladosti.

Sastanak socijalnih radnika

Aktiv socijalnih radnika, pri Udruženju stručnih radnika socijalne zaštite, organizovao je Fokus grupu u Domu za duševno obolela lica “1.Oktobar” Stari Lec, 21.05.2019. godine. Na ovom sastanku pokrenuto je  istraživanje pod radnim nazivom “Profesionalni identitet socijalnih radnika u Srbiji” u kojem traga za odgovorima na pitanje: Šta su ključna obeležja socijalnog rada u posttranzicionoj Srbiji i koji faktori dominantno utiču…