Oznaka: socijalna zaštita

Prespektive razvoja socijalne zaštite u Srbiji

U Kragujevcu je 05. i 06.12.2019. godine održana međunarodna konferencija pod nazivom ,,Perspektive razvoja socijalne zaštite”, u okviru 7. Sabora socijalne zaštite i obeležavanja jubileja 25 godina postojanja Udruženja. Konferencija je bila u organizaciji Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite. Prvog dana skupa prilikom otvaranja obratili su se predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, državni sekretar Nenad Nerić…

Međunarodni naučni skup – Beograd 28. 29. novembar 2019.

Visoka škola socijalnog rada i Komora socijalne zaštite su bili organizatori ovog međunarodnog skupa. Tema skupa je “Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS19” -“Između tradicije i tranzicije”. Pored izlaganja radova domaćih eksperata u ovim oblastima imali smo priliku da čujemo i radove iz Turske, Holandije, Bosne i Hercegovine, Danske. 

Edukativni seminar – Efikasno upravljanje vremenom

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, 5.11.2019., organizovao je još jedan u nizu edukativni seminar u Domu za duševno obolela lica “1 Oktobar” u Starom Lecu, na temu “Efikasno upravljanje vremenom”. Predavanje je akreditovano u Komori socijalne zaštite i organizovano za stručne radnike i saradnike ustanova za smeštaj korisnika. Iz naše ustanove prisustvovali su socijalni radnik, psiholog i dva radna terapeuta….