Oznaka: Aktuelno

Preporuka

Najnovije preporuke za zaposlene i korisnike u ustanovama socijalne zaštite u situaciji intenzivne transmisije virusa SARS-COV-2 u populaciji od 17.09.2021. možete pogledati ovde.

Sastanak sa pokrajinskim sekretarom

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić u ponedeljak 13. septembra, održao je aktiv direktora ustanova za smeštaj korisnika, sa svim merama lične zaštite. Sastanku su prisustvovali direktori ustanova za smeštaj korisnika čiji je osnivač Pokrajinska vlada, i direktorke Centara za porodični smeštaj i usvojenje, Glavna tema je bila trenutna, nepovoljna epidemiološka  situacija sa ponovnim širenjem…

Donacija televizora i tablet uređaja od strane UNDP-a

Program za razvoj Ujedinjenih nacija -UNDP je u sklopu druge faze svog projekta, koji ima za cilj da unapredi kvalitet boravka korisnika u ustanovama socijalne zaštite, nabavio pametne televizore i tablet uređaje, za  distribuciju ustanovama. Ustanove (njih 35) koje su obuhvaćene ovom inicijativom, će dobiti po 1 televizor i 1 ili 2 tablet uređaja, u zavisnosti od veličine ustanove i…