Oznaka: Edukacija

Podrška odraslim korisnicima u periodu tugovanja

Dana 15. decembra u organizaciji Komore socijalne zaštite i Centra za palijativno zbrinjavanje“BEL HOSPICE” u prostorijama Gerontološkog centra Novi Sad na Novom naselju, održan je stručni skup sa temom “Razvoj znanja i veština zaposlenih u socijalnoj zaštiti o podršci odraslim  korisnicima u periodu tugovanja”. Predavači – prof.dr Tamara Klikovac i master socijalni radnik Mijodrag Bogićević su veoma studiozno i stručno…

27. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti

Dana 24. i 25. oktobra 2022. godine, u organizaciji Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš, Savetovališta za porodicu i Komore socijalne zaštite u Nišu su održani 27. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti. Glavna tema ovogodišnjih susreta bila je “DRUŠTVENE KRIZE, PRILAGOĐAVANjE, RAZVOJ“. Susretima je prisustvovalo više od sto stručnih radnika iz cele Srbije, koji su svojim prisustvom i diskusijama…

Akcioni plan za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici 2022-2026

Održan drugi sastanak radne grupe za izradu Akcionog plana za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici 2022-2026 Ministarstvo i GIZ zajedno za razvoj usluga socijalne zaštite u zajednici Beograd, 21. septembar 2022. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa stručnim radnicima u socijalnoj zaštiti i organizacijama civilnog društva izradilo je nacrt Akcionog…