Oznaka: Edukacija

Akcioni plan za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici 2022-2026

Održan drugi sastanak radne grupe za izradu Akcionog plana za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici 2022-2026 Ministarstvo i GIZ zajedno za razvoj usluga socijalne zaštite u zajednici Beograd, 21. septembar 2022. – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa stručnim radnicima u socijalnoj zaštiti i organizacijama civilnog društva izradilo je nacrt Akcionog…

NACIONALNA KONFERENCIJA NA DIVČIBARAMA

Posle dosta vremena zaposleni u socijalnoj zaštiti su imali priliku da se sretnu i razmene mišljenja na nacionalnoj konferenciji pod nazivom ,,Za život u zajednici’’ – izazovi deinstitucionalizacije i razvoj usluga u zajednici, koja je održana na Divčibarama 27. i 28.06.2022. godine.   Socijalni radnici naše ustanove Zoran Mandić i Marija Cucin uzeli su učešće na ovoj konferenciji i prezentovali su…

REALIZOVANA STUDENTSKA PRAKSA U USTANOVI

U našoj ustanovi je u periodu od 18 do 29.04.2022. sprovedena stručna praksa dve grupe studenata Filozofskog fakulteta, odseka za socijalni rad, Univerziteta u Novom Sadu.   Buduće koleginice socijalne radnice treće i četvrte godine studija, tokom prakse, upoznate su sa osnovnim podacima o ustanovi, njenom razvoju, načinu na koji funkciniše, organizacijom rada, odeljenjima koja postoje u okviru ustanove, prisustvovale…