Oznaka: Edukacija

Portret – Marija Baračkov

Marija Baračkov je medicinska sestra – tehničar u Domu za odrasle i starije ,,SVOČ,, Novi Bečej u kojem  radi od 1994. godine, na odeljenju psihijatrije. Ima 29 godina radnog staža i isto toliko je i  član  Saveza zdravstvenih radnika. Veoma je aktivna u praćenju novih dešavanja iz  domena svoje struke  i koristi svaku priliku da  prisustvuje edukativnim predavanjima koja organizuje…

ODRŽAN STRUČNI SKUP AKTIVNIH KLUBOVA ZA ODRASLA I STARIJA LICA

Dana 24.05.2023. godine stručni radnici naše ustanove Zoran Mandić i Marija Cucin uzeli su aktivno učešće na stručnom skupu pod nazivom ,, Trend razvoja usluge dnevnog boravka u klubovima za starija lica ka uvođenju sistema kvaliteta“ koji su organizovali dnevni centri i klubovi Gerontološkog centra Beograd povodom jubileja – 50 godina od osnivanja prvog kluba za starija lica u Beogradu,…

Komunikacija u timskom radu

U organizaciji Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, savetnice za socijalnu zaštitu Tatjana Grnčarski i Nataša Milić Teofilović su  11.aprila 2023. godine, održale edukacija na temu: “Komunikacija u timskom radu”. Skup je upriličen u prostorijama Doma za lica ometena u mentalnom razvoju Otthon u Staroj Moravici. Učesnici edukacije  su bili  stručni radnici i saradnici iz ustanova za smeštaj lica sa mentalnim…