Okrugli sto za dobre usluge i umrežavanje

24.01.2024. u Novom Bečeju u organizaciji Doma za odrasle i starije „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“, a u skladu sa odlukom Komore socijalne zaštite održan je okrugli sto na temu:“Prevencija institucionalizacije razvojem usluga Pomoći u kući i Dnevni boravak“.

Predavači su bili: Nada Julinac i Biljana Maričić, a aktivni učesnici predstavnici Gerontološkog centar „Bačke Palanka“, Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina „Most“ , Dom za stare i penzionere Mol, Centra za socijani rad Novi Bečej i organizatora.

Razvoj lokalnih usluga je jedini preduslov da građani u stanju socijalne potrebe ostanu u svojim porodicama, a razmena dobrih praksi u pružanju ovih usluga, obezbeđuje da se u usovima limitiranih finansijskih sredstava, pruži maksimum korisnicima na terenu.

Među zaključcima okruglog stola istaknuta je važnost saradnje između različitih pružaoca usluga, važnost terenskog rada kao i povezivanja svih aktera u lokalnoj zajednici koji mogu doprineti dobrobiti korisnika.

Poseban značaj je dat na ostvarivanju prostora za otvorenu diskusiju i postavljanje pitanja, kao i mogućnost i važnost korišćenja resursa grupe  tokom diskusije, ali i u budućnosti.