Категорија: Seminari, stručni skupovi i obuke zaposlenih

Okrugli sto“ Dnevni boravci po meri korisnika-perspektive i ograničenja“

U organizaciji Komore socijalne zaštite i Doma za odrasle i starije „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ održan je 26.04. u Novom Bečeju okrugli sto u cilju prikupljanja informacija sa terena o izazovima i primerima dobre prakse u pružanju usluge Dnevni boravak za različite ciljne grupe. Kolege su imale prilike da razmene iskustva, prodiskutuju  o poteškoćama sa kojima se susreću i da…

Okrugli sto za dobre usluge i umrežavanje

24.01.2024. u Novom Bečeju u organizaciji Doma za odrasle i starije „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“, a u skladu sa odlukom Komore socijalne zaštite održan je okrugli sto na temu:“Prevencija institucionalizacije razvojem usluga Pomoći u kući i Dnevni boravak“. Predavači su bili: Nada Julinac i Biljana Maričić, a aktivni učesnici predstavnici Gerontološkog centar „Bačke Palanka“, Centra za pružanje usluga socijalne zaštite…

Stručno usavršavanje

U cilju unapređenja znanja u okviru stručnih poslova u socijalnoj zaštiti, Komora socijalne zaštite organizovala je dvodnevnu obuku za stručne radnike. Obuka je nosila naziv „Metode vodjenja slučajeva u sistemima socijalne zaštite“ koja je održana u Dečijem selu „ dr Milorad Pavlović“ Sremska Kamenica u periodu od 17.10 do 18.10.2023. Našu ustanovu su predstavljala dva stručna radnika dok je trening…