Kategorija: Seminari, stručni skupovi i obuke zaposlenih

Edukativni seminar – Efikasno upravljanje vremenom

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, 5.11.2019., organizovao je još jedan u nizu edukativni seminar u Domu za duševno obolela lica “1 Oktobar” u Starom Lecu, na temu “Efikasno upravljanje vremenom”. Predavanje je akreditovano u Komori socijalne zaštite i organizovano za stručne radnike i saradnike ustanova za smeštaj korisnika. Iz naše ustanove prisustvovali su socijalni radnik, psiholog i dva radna terapeuta….

Timski rad u ustanovama za odrasle i starije korisnike

U saradnji sa Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu, dana 31.10.2019. u Klubu za dnevni boravak, održan je još jedan u nizu seminar pod nazivom Timski rad u ustanovama za odrasle i starije korisnike. Edukacija je akreditovana kod Komore socijalne zaštite, a istoj su prisustvovali stručni radnici naše ustanove, kao i radnici srodnih ustanova i centara sa teritorije Vojvodine. Program su…

Seminar ,,Romi kao vulnerabilna grupa u zdravstvenoj zaštiti – pristup i nediskriminacija”

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo (SUPRAM) pod pokroviteljstvom GIZ-a, organizovali su program kontinuirane edukacije o Romima kao vulnerabilnoj grupi u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti. Seminar je akreditovan kod Komore socijalne zaštite, a održao se u Domu zdravlja u Srbobranu, dana 23. oktobra 2019. godine. Skupu su prisustvovali, između ostalog, stručni radnici naše ustanove, a predavači su bili stručnjaci…