Korisnici

Korisnici usluga Doma “ Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ Novi Bečej su pretežno duševno obolela lica kao i starija lica sa neadekvatnim porodičnim staranjem. Njihove osnovne potrebe, stanovanje, ishrana, zdravstvena zaštita i dr. zadovoljavaju se na veoma dobar i kvalitetan način. Korisnici su smešteni u lepim i komfornim sobama. Obezbeđena im je domaća kuhinja i dijetalna ishrana a jelovnik se realizuje uz savete nutricioniste.

Kod korisnika primljenih u ustanovu insistira se na održavanju socijalnih kontakata sa porodicom , rođacima i prijateljima. Za njih je posebno važno da odlaze u posete porodici i primaju posete u dom, jer time ostvaruju svoje emocionalne potrebe i osećanja ispunjenosti i stabilnosti.

Podstiče se razvoj prijateljstva i emocionalne bliskosti među korisnicima što rezultira psihičkom ravnotežom i osećanjem sreće. Stvara se takva motivacija da je dom mesto gde se život nastavlja.