Javne nabavke 2022.

Plan javnih nabavki

I izmena plana javnih nabavki

II izmena plana javnih nabavki

III izmena plana javnih nabavki

IV izmena plana javnih nabavki

V izmena plana javnih nabavki

VI izmena plana javnih nabavki


1.Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka medicinske opreme 1, JN br. 1/2022

2.Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka medicinske opreme 2, JN br. 2/2022

3. Javna nabavka u otvorenom postupku oblikovanom po partijama – Nabavka namirnica, JN br. 03/2022

4.Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka mera zaštite od požara , JN br. 4/2022

5.Otvoreni postupak javne nabavke – Stavljanje u funkciju kotlarnice na biomasu izgradnjom novog toplovoda , JN br. 7/2022

6.Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka električne energije , JN br. 5/2022

7.Otvoreni postupak javne nabavke – Izgradnja objekta namenjenog za dnevni boravak za odrasla i stara lica, spratnosti P+1 , JN br. 6/2022

8.Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka sredstava za održavanje higijene , JN br. 8/2022

9.Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka pomagala za zbrinjavanje inkontinencije , JN br. 9/2022

10.Otvoreni postupak javne nabavke – Stavljanje u funkciju kotlarnice na biomasu izgradnjom novog toplovoda, ponovljeni postupak , JN br. 10/2022