Javne nabavke 2022.

Plan javnih nabavki

I izmena plana javnih nabavki

II izmena plana javnih nabavki

1.Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka medicinske opreme 1, JN br. 1/2022

2.Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka medicinske opreme 2, JN br. 2/2022

3. Javna nabavka u otvorenom postupku oblikovanom po partijama – Nabavka namirnica, JN br. 03/2022

4.Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka mera zaštite od požara , JN br. 4/2022

5.Otvoreni postupak javne nabavke – Stavljanje u funkciju kotlarnice na biomasu izgradnjom novog toplovoda , JN br. 7/2022