Fizikalna medicina

Nova grana u domu je fizikalna medicina – fizioterapija. Za sada se najviše sprovodi u vidu kineziterapije, a manje u vidu fizioterapije.

Pošto je u našem domu većina korisnika starije dobi, najčešći vid primene fizikalne medicine je kod preloma posle imobilizacije. Odmah posle preloma dolaze bolesti koje prate stariju dob a to su reumatoidni artritis, spondiloza, osteoporoza. Kineziterapija pomaže da se održi pokretljivost zglobova, poveća obim pokreta u zglobu, jačanje mišićne snage i očuvanje mišićne snage, smanjuje intencioni tremor ( ruke drhte kad osoba miruje ). Što se tiče fizioterapije za sada se sprovodi u vidu fototerapije ( bioptron lampa, terapija infracrvenim zracima ) i termoterapije ( parafin i glina). Kako bi se očuvala pokretljivost u zglobovima i kako bi korisnici mogli da se bave aktivnostima dnevnog života, većina korisnika samovoljno učestvuje u jutarnjoj fiskulturi koja se u letnjim danima održava u dvorištu ustanove, a u jesenjim i zimskim danima u dnevnom boravku. Jutarnja fiskultura je naišla na veliki odziv od strane korisnika kao i na njihovo pozitivno reagovanje.

Pogledajte još: