Uručenje ugovora

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Vuletić Predrag је u utorak 18.decembra u  Domu za decu i omladinu Veternik   svečano uručio   ugovore direktorima  ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika, na osnovu konkursa raspisanog 29.novembra. Ukupna vrednost svih ugovora je 63,5 miliona dinara. Sredstva su  namenjena unapređenju socijalne zaštite u AP Vojvodini, tj.  programima, merama i aktivnostima za podizanje kvaliteta i standardizaciju usluga koje se pružaju korisnicima usluga socijalne zaštite.

 

2018DedelaUgovora01 2018DedelaUgovora01 2018DedelaUgovora01

Pogledajte još: