Kategorija: Aktuelni projekti

Prezentacija Javnih poziva i konkursa Nacionalne službe za zapošljavanje

Lokalna samouprava Novog Bečeja organizovala je sastanak 13.marta, na kojem je   Nacionalna služba za zapošljavanje prezentovala Javne pozive i konkurse zainteresovanim subjektima. Direktorka NSZ Mijatović Tatjana je predstavila svoje saradnice, a one su ukratko prezentovale postojeće konkurse. U okviru ponuđenih konkursa definisano je ko može da bude poslodavac, koja grupa nezaposlenih sa spiska NSZ se zapošljava, trajanje projekta i visina…

IZAZOVI U PROCESU LICENCIRANJA USLUGE STANOVANJA UZ PODRŠKU

30.11.2018. godine u Domu za lica ometena u mentalnom razvoju «Otthon» Stara Moravica, organizovan je još jedan okrugli sto na temu ,,Izazovi u procesu licenciranja usluga stanovanja uz podršku». I ovaj okrugli sto je organizovan u okviru projekta «Držanje za ruku» koji se sprovodi u ovoj ustanovi Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, predstavnici Doma «Srce»…

ODRŽIVOST USLUGE STANOVANJA UZ PODRŠKU

Dom za lica ometena u mentalnom razvoju «Otthon» Stara Moravica organizovao je 29.11.2018. godine, okrugli sto na temu «Održivost usluge stanovanje uz podršku.» Okrugli sto je organizovan u okviru projekta «Držanje za ruku» koji se sprovodi u ovoj ustanovi. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Doma u Starom Lecu, direktor Doma…