Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih na osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

Vlada RS je na sednici održanoj  12.06.2020. godine donela Rešenje 05 za dodelu sredstava prikupljenih na osnovu odlaganja krivičnog gonjenja – oportuniteta za projekte od javnog interesa. Potpisivanje ugovora je bilo 07.07.2020.godine. Dom «Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac» dobio je sredstva za nabavku opreme  za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju  u iznosu od   1.049.726,40 dinara    Nabavkom potrebne opreme za ambulantu fizikalne medicine, ustanova  bi  pružala kompletnu zdravstvenu zaštitu sa rehabilitacijom. Usluge bi se pružale prvenstveno korisnicima na smeštaju,i u stanovanju uz podršku – imamo ih 450. U slobodnim terminima usluge bi pružali i  članovima Kluba, imamo ih preko 500, i zaposlenima u ustanovi, oko 170. Najbliža ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, banja Rusanda u Melencima,  je udaljena preko  30 kilometara, nema organizovanog prevoza, a RFZO ne pokriva troškove prevoza. Smatramo da je rehabilitacija sa ciljem da se vrati   kvalitet života jednoj osobi zadatak  naše ustanove i zaposlenih u njoj. Dokaz da stvarno razmišljamo na taj način su stalno zaposlena 2 strukovna fizioterapeuta i specijalista fizijatar po potrebi ,  koje finansiramo iz sopstvenih sredstava

Pogledajte još: