Javni radovi za osobe sa invaliditetom

I u toku 2020. godine, naša ustanova je imala preko NSZ, a  na osnovu javnog konkursa za 2020. godinu, za  organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom, odobren projekat. Ove godine smo konkurisali u drugoj oblasti Socijalna zaštita i humanitarni rad „Računajte na nas“ Osobe sa invaliditetom bi se angažovale u više poslova u okviru ustanove na usluzi smeštaja, i u okviru vaninstitucionalne zaštite – pružanje lokalnih usluga,  za čijom realizacijom postoji realna potreba kako bi ustanova kvalitetnije funkcionisala. Radna mesta za te poslove su ili nepopunjena ili nedovoljno popunjena, a sve zbog Uredbe o zabrani zapošljavanja i zbog neadekvatnog normativa za tako teške kategorije korisnika. Tu prvenstveno mislimo na rad u ambulanti za fiziterapiju, na portirsku službu, na sređivanju dvorišta i za rad u plastenicima i voćnjaku, rad u usluzi hrana na točkovima. U projektu je predviđeno da se zaposle 3 osobe sa invaliditetom, na 4 meseca, u terminu od jula do oktobra.

Pogledajte još: