Javni rad za osobe sa invaliditetom

I ove, 2022. godine, kao i prethodnih godina, na osnovu javnog konkursa preko NSZ, za  organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom Domu  je odobren projekat. Ove godine smo konkurisali u oblasti Održavanje i zaštita životne sredine i prirode, sa projektom   Možemo, a i želimo da radimo„. Sva angažovana lica obavljala bi poslove u interesu unapređenja kvaliteta smeštaja u  Domu, i kvaliteta smeštaja u usluzi Stanovanje uz podršku. Osobe sa invaliditetom dobijaju konkretnu šansu da učestvuju u procesu rada, da svojim radom obezbede sebi egzistenciju i da kroz realizaciju javnog rada afirmišu svoje preostale radne sposobnosti kroz obavljanje konkretnih poslova. Radna mesta za te poslove su ili nepopunjena ili nedovoljno popunjena, a sve zbog Uredbe o zabrani zapošljavanja i zbog neadekvatnog normativa za tako teške kategorije korisnika.

Proteklih godina imali smo obimne radove u dvorištima odeljenja na rekonstrukciji dvorištnih prostora, objekata, kanalizacije, ograda i dr… Neophodno je srediti zemljište dvorišta, a i ulične prostore, a sve u cilju unapređenja okruženja i stvaranja ugodnijeg ambijenta. Isto i u kućama u usluzi Stanovanje uz podršku.

U projektu je predviđeno da se zaposle 3 osobe sa invaliditetom, na 4 meseca, u terminu od juna do sempembra.