Javni rad za osobe sa invaliditetom

Na osnovu javnog konkursa za 2021. godinu, preko NSZ, za  organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom, našoj ustanovi je odobren projekat. I ove godine smo konkurisali u oblasti    Socijalna zaštita i humanitarni rad „I mi imamo vredne ruke“. Osobe sa invaliditetom bi se angažovale u više poslova u okviru ustanove na usluzi smeštaja, i u okviru vaninstitucionalne zaštite – pružanje lokalnih usluga,  za čijom realizacijom postoji realna potreba kako bi ustanova kvalitetnije funkcionisala. Radna mesta za te poslove su ili nepopunjena ili nedovoljno popunjena, a sve zbog Uredbe o zabrani zapošljavanja i zbog neadekvatnog normativa za tako teške kategorije korisnika.

Tu prvenstveno mislimo na rad u ambulanti za fizioterapiju, poslovi na sređivanju dvorišta i za rad u plastenicima i voćnjaku, rad u usluzi hrana na točkovima, i na drugim poslovima. Osobe sa invaliditetom dobijaju konkretnu šansu da učestvuju u procesu rada, da svojim radom obezbede sebi egzistenciju i da kroz realizaciju javnog rada afirmišu svoje preostale radne sposobnosti kroz obavljanje konkretnih poslova. U projektu je predviđeno da se zaposle 3 osobe sa invaliditetom, na 4 meseca, u terminu od jula do oktobra.

Pogledajte još: