Javne nabavke 2017.


  1. Javna nabavka u otvorenom postupku oblikovanom po partijama – nabaka namirnica, JN br.01/2017  

    2. Javna nabavka u otvorenom postupku – Nabaka i ugradnja kotla na biomasu, JN br.05/2017


3. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka usluge osiguranja, JNMV br. 02.1/2017


4.   Postupak javne nabavke male vrednosti – Sanacija osvetljenja u objektima Doma za smeštaj duševno obolelih lica ,,Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ Novi Bečej, JNMV br. 04/2017

 


5. Javna nabavka u otvorenom postupku oblikovanom po partijama –  nabaka namirnica, JN br.02/2017


6.Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka usluge osiguranja, JNMV br. II-02.1/2017


7. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka i ugradnja ventilacione nape za izvlačenje masnih para sa termobloka u kuhinji, JNMV br. 08/2017


8. Otvoreni postupak javne nabavke – Zamena sa rekonstrukcijom postojećeg krovnog pokrivača na III odeljenju, JN br. 15/2017


9. Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka električne energije, JN br. 10/2017


10. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka građevinskog-zidarskog materijala, JNMV br. 13/2017


11. Postupak javne nabavke male vrednosti oblikovan po partijama od 1 do 5 – Nabavka sredstava za održavanje higijene, JNMV br. 14/2017


12Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka posteljine, JNMV br. 07/2017


13. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije, oblikovana po partijama od 1 do 3, JNMV br. 16/2017


 14. Postupak javne nabavke male vrednosti – Nabavka pomagala za zbrinjavanje inkontinencije, JNMV br. 11/2017