Iza „scene“

u svakom uspešno organizovanom poslu, postoji tim ljudi koji radi, iza scene i na njoj, da bi sve bilo na visini očekivanog.

Ove godine tim radno-okupacionih terapeuta je bio zadužen za pripremne radnje za organizaciju 9.Međunarodne konferencije i Igara bez granica.

Priprema je počela planovima još u februaru, a 5. i 6.juna Novi Bečej i Dom, su bili domaćini kolegama iz Republike Srpske, Crne Gore kao i kolegama koji rade u Srbiji u oblasti socijalne zaštite.

Događaji ovog tipa koji okupljaju veliki broj učesnika, realizuju se na više lokacija i čiji sadržaji su raznorodni, mogu se organizovati uspešno, samo ako ljudi koji rade na pripremi, sarađuju timski, ako se slušaju i uvažavaju ideje članova tima, ako imaju poverenja jedni u druge i ako imaju podršku donosioca odluke da svoje ideje sprovedu u delo. Mi smo zadatke obavili uspešno, na zadovoljstvo i gostiju i domaćina.

Pogledajte još: