Kategorija: Aktuelni projekti

Okrugli sto u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta lokalnih servisa usluge stanovanja uz podršku u opštini Novi Bečej“

U okviru projekta finansiranog od strane Delegacije Evpropske Unije 16.juna je održan treci okrugli sto sa temom: Vraćanje poslovne sposobnosti, korisnicima u usluzi stanovanje uz podršku. Pozivu su se odazvali predstavnici resornog ministarstva, Republičkog zavoda, beogradskih Centara za socijalni rad i predstavnici sudskih veštaka. Svi su aktivno učestvovali u diskusiji, i svako je izneo svoj stav i predlog koji mogu…

Aktiv direktora

U utorak  6. Novembra, Dom je imao čast i zadovoljstvo da bude domaćin aktivu direktora svih ustanova za smeštaj korisnika sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine. Sastanak je sazvao i vodio pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić . Na sastanku je bilo reči o realizaciji sredstava koja su ustanovama odobrena na osnovu konkursa u aprilu i…

Potpisivanje ugovora

U petak, trećeg avgusta, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, zajedno sa pokrajinskim sekretarom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Vuletić Predragom,  uručili su  ugovore namenjene unapređenju socijalne zaštite u AP Vojvodini.  Resorni sekretarijat, koji je formiran pre dve godine, brojnim merama i programima intenzivno i kontinuirano radi na podizanju standarda i  na stvaranju odgovarajućih uslova za život i rad …