Uručenje ugovora o dodeli sredstava

U utorak  03.12. u Domu u Veterniku , pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić uručio je ugovore o dodeli sredstava za realizaciju programa i projekta u cilju unapređenja socijalne zaštite na teritoriji AP Vojvodine, odobrenih na javnom konkursu za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2019. godini. Cilj konkursa je podsticaj i razvoj novih i unapređivanje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite, koje realizuju ustanove socijalne zaštite ili udruženja građana, kao pružaoci usluga.

Domu za odrasle i starije «Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac« odobrena su sredstva za:  nadogradnju Jedinstvenog informacionog sistema ustanova socijalne zaštite finansijskim modulima u iznosu od 3,5 miliona dinara. Za uvođenje i implementaciju sistema upravljanja kvalitetom zdravstvene nege korisnika usluga u skladu sa standardima serije DIN 15224:2016 u iznosu od 0,5 miliona dinara.

Pogledajte još: