Kampanja protiv nasilja nad ženama

Povodom globalne kampanje „16 dana aktivizma borbe  protiv nasilja nad ženama“ Opština Novi Bečej je organizovala konferenciju na temu „Svaka osoba ima pravo na život bez nasilja“ 12.12.2018.godine.
Prisustvo velikog broja slušalaca je potvrdilo da je tema veoma aktuelna i da postoji velika zainteresovanost za rešavanje problema nasilja nad ženama. Prisutnima su se obratili Ivana Dobožanov, članica Komisije za rodnu ravnopravnost opštine Novi Bečej i Saša Maksimović Predsednik opštine Novi Bečej.  Rad na tu temu je prezentovala Ivana Jovčić, strukovna medicinska sestra, specijalista za oblast javno zdravlje, Dom zdravlja Novi Bečej. Pakai Mihalj javni tužilac Osnovnog suda u Bečeju, je pričao o Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici.

 

2018Kampanja01 2018Kampanja03 2018Kampanja02 2018Kampanja04

Pogledajte još: