Uručenje ugovora o dodeli sredstava

U četvrtak   19.05.2022. u svečanom holu Pokrajinske vlade, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, zajedno sa pokrajinskim sekretarom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Vuletić  Predragom,  uručili su ugovore o dodeli sredstava za realizaciju programa i projekta u cilju unapređenja socijalne zaštite na teritoriji AP Vojvodine, odobrenih na javnom konkursu za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2022. godini. Cilj konkursa je podsticaj i razvoj novih i unapređivanje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite, koje realizuju ustanove socijalne zaštite ili udruženja građana, kao pružaoci usluga

Resorni sekretarijat, brojnim merama i programima intenzivno i kontinuirano radi na podizanju standarda i  na stvaranju odgovarajućih uslova za život i rad  u ustanovama socijalne zaštite. Ukupna vrednost ovih ugovora potvrđuje činjenicu da je  ulaganje u oblast socijalne zaštite i dalje jedan od prioritete pokrajinske vlade. Domu za odrasle i starije «Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac« odobrena su sredstva za izgradnju Dnevnog boravka u iznosu od 100.482.660,84 dinara i za pružanje lokalnih usluga stanovništvu Novog Bečeja u iznosu od 3.200.000,00 dinara. Zahvaljujući strategiji razvoja socijalne zaštite u opštini, lokalna samouprava je pribavila Domu prostor – nepokretnost na kojoj će se izgraditi prostor za dnevni boravak, za proširenje osnovne delatnosti na lokalne usluge socijalne zaštite. Usluge dnevnog boravka su namenjene odraslim licima sa osnovnom svrhom podizanja kvaliteta života njih i njihovih porodica, kao podrška ostanku u porodičnom okruženju.

Snimak uručenja možete pogledato ovde.