ODRŽAN STRUČNI SKUP AKTIVNIH KLUBOVA ZA ODRASLA I STARIJA LICA

Dana 24.05.2023. godine stručni radnici naše ustanove Zoran Mandić i Marija Cucin uzeli su aktivno učešće na stručnom skupu pod nazivom ,, Trend razvoja usluge dnevnog boravka u klubovima za starija lica ka uvođenju sistema kvaliteta“ koji su organizovali dnevni centri i klubovi Gerontološkog centra Beograd povodom jubileja – 50 godina od osnivanja prvog kluba za starija lica u Beogradu, a uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda. Skupu su prisustvovali sekretarka za socijalnu zaštitu Grada Beograda Aleksandra Čamagić, direktor Ustanove Gerontološki centar Beograd spec. dr med. Srđan Dimitrijević, profesorka Fakulteta političkih nauka dr Natalija Perišić kao i stručni radnici pružalaca usluga klubova za dnevni boravak starijih lica iz Beograda, Novog Sada, Subotice, Šapca, Paraćina, Bačke Palanke, Pančeva, Novog Bečeja i Bosne i Hercegovine. 

Na stručnom skupu je dogovoreno da se umrežavanjem uspostavi kontinuirana saradnja između postojećih klubova za odrasla i starija lica sa ciljem dalje razmene iskustava i definisanje zajedničkih stavova, predloga i inicijativa. Takođe je formirana radna grupa koja će svojim daljim delovanjem nastojati da se definišu i uvedu osnovni standardi u uslugu.

Pogledajte još: