Ознака: pomoć i nega u kući

Projekat „Pomoć i nega u kući“

Po konkursu Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju su dobijena sredstva za 10 gerontodomaćica za usluge „Pomoć i nega u kući“ na teritoriji opštine Novi Bečej. Projekat je počeo sa radom 01.09.2015.g i trajaće do 31.12.2015.g. U protekla 4 meseca broj korisnika se povećao i za 86 korisnika trenutno pružamo pomoć i negu u kući. U novembru mesecu…

Pomoć i nega u kući

Pomoć i nega u kući je vid otvorene socijalne zaštite ostarelog građanstva. Usluge u okviru kućne nege i pomoći mogu da ostvare lica koja se nalaze u stanju socijalno-zaštitne potrebe, odnosno hronično obolele osobe , invalidna lica i osobe koje nisu u mogućnosti da se adekvatno brinu o sebi.  Službu “ Pomoć i nega u kući“ čine: gerontonegovateljice i gerontodomaćice,…