Preporuka

Preporuka o načinu postupanja korisnika i ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluga domskog smeštaja prilikom kratkotrajnih izlazaka iz ustanove/organizacije bez noćenja ili sa noćenjem prilikom posete porodici.

Kompletan tekst preporuke možete preuzeti ovde.

Pogledajte još: