Sastanak sa pokrajinskim sekretarom

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić u ponedeljak 13. septembra, održao je aktiv direktora ustanova za smeštaj korisnika, sa svim merama lične zaštite. Sastanku su prisustvovali direktori ustanova za smeštaj korisnika čiji je osnivač Pokrajinska vlada, i direktorke Centara za porodični smeštaj i usvojenje,

Glavna tema je bila trenutna, nepovoljna epidemiološka  situacija sa ponovnim širenjem bolesti izazvane Covid 19 virusom. Raspravljalo se o problemima u organizaciji rada u ovoj situaciji, nedostatku  zdravstvenih i drugih radnika, o sprovođenju zaštitnih mera, o upotrebi zaštitne lične opreme i o vakcinaciji radnika i korisnika . Pokrajinski sekretar se zahvalio direktorima i zaposlenima na odgovornom ponašanju, koje je rezultiralo pojedinačnim slučajevima bolesti.  Ponudio je svu potrebnu pomoć i podršku u sprečavanju nastanka ili širenja bolesti korone. Posebna pažnja se posvetila diskusiji o neophodnosti i velikoj potrebi za vakcinacijom korisnika i zaposlenih.

Pored ove aktuelne teme, bila je i  razmena informacija o funkcionisanju ustanova i teškoćama u radu, o finansijskim problemima ustanova, o potrebi za dodatnim sredstvima…

Pogledajte još: