IZAZOVI U PROCESU LICENCIRANJA USLUGE STANOVANJA UZ PODRŠKU

2018 Otthon izazovi30.11.2018. godine u Domu za lica ometena u mentalnom razvoju «Otthon» Stara Moravica, organizovan je još jedan okrugli sto na temu ,,Izazovi u procesu licenciranja usluga stanovanja uz podršku». I ovaj okrugli sto je organizovan u okviru projekta «Držanje za ruku» koji se sprovodi u ovoj ustanovi

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, predstavnici Doma «Srce» u Jabuci, predstavnik lokalne samouprave Bačka Topola nadležan za socijalnu zaštitu Armin Farkaš i predstavnici naše ustanove.

Na ovom okruglom stolu sa vrlo značajnom temom, se došlo do bitnih zaključaka kojima je prethodila rasprava. Nadamo se da će zaključci do kojih se došlo poslužiti razrešenju trenutnih problema.