Predavanje – „Primena koncepta bezbednosne kulture u sistemu socijalne zaštite”

Dana 04.12.2018. godine u Novom Sadu u zgradi Pokrajinskog Sekretarijata za socijalnu zaštitu održano je predavanje pod nazivom ,,Primena koncepta bezbednosne kulture u sistemu socijalne zaštite,, Tema je za cilj  imala da učesnicima približi mogućnosti sagledavanja pojavnih oblika nasilja, prepoznavanja vrste nasilja kao i najosetljivije grupe koje su izložene nasilju. Takođe smo upoznati sa načinima zaštite od nasilja svake vrste u smislu kome se obratiti, kome prijaviti nasilje, kao i čija je nadležnost zaštita i bezbednost od istog.

U drugom delu treninga podeljeni smo u 4 radne grupe gde je svaka grupa imala za cilj da u  jednoj „ranjivoj populaciji“ definiše najčešće vrste nasilja prema istoj,pojavne oblike, izvršioce nasilja, kao i mesta gde se nasilje uglavnom dešava.Predstavnik svake grupe je izlagao mišljene i zapažanja svoje grupe sa zaključcima i preporukama o preventivi i zaštiti od nasilja.

I ako je trening bio pvenstveno namenjen stručnim radnicima, tema je bila sveprisutna i aktuelna na svakom koraku, tako da smo dobili mnogo korisnog znanja i informacija.

 

Janoš Zerebelji i Slađana Milankov

 

predavanje_bezbednost01 predavanje_bezbednost02 predavanje_bezbednost03

Pogledajte još: