Seminar ,,Romi kao vulnerabilna grupa u zdravstvenoj zaštiti – pristup i nediskriminacija”

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo (SUPRAM) pod pokroviteljstvom GIZ-a, organizovali su program kontinuirane edukacije o Romima kao vulnerabilnoj grupi u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti. Seminar je akreditovan kod Komore socijalne zaštite, a održao se u Domu zdravlja u Srbobranu, dana 23. oktobra 2019. godine. Skupu su prisustvovali, između ostalog, stručni radnici naše ustanove, a predavači su bili stručnjaci iz pravnih, socijalnih, psiholoških i medicinskih nauka, poput Dr. Marte Sjeničić, Dr. Dragana Miljuša, prof. dr. Miroslava Brkića i Ivane Koprivice. Bilo je reči o relevantnim temama korisnim za rad u ustanovama socijalne zaštite, poput diskrimacije prema Romima, stereotipa i predrasuda, zaštite prava Roma kao pacijenata i uspostavljanja kvalitetnije saradnje između socijalnog i zdravstvenog sistema u zadovoljavanju potreba Roma.