Oznaka: Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu

Edukacija u Kikindi

Dana 28.06.2021. godine u Centru za stručno usavršavanje u Kikindi, edukaciju pod nazivom ,,Komunikacija organizacija socijalne zaštite sa javnošću putem medija i društvenih mreža”održale su Aleksandra Raičević i Bojana Tatović Bojović iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu. Domaćin ovog skupa je bio Centar za pružanje usluga socijalne zaštite Grada Kikinde. Edukacija je bila namenjena zaposlenima u organizacijama koje pružaju lokalne…

Edukativni seminar – Efikasno upravljanje vremenom

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, 5.11.2019., organizovao je još jedan u nizu edukativni seminar u Domu za duševno obolela lica “1 Oktobar” u Starom Lecu, na temu “Efikasno upravljanje vremenom”. Predavanje je akreditovano u Komori socijalne zaštite i organizovano za stručne radnike i saradnike ustanova za smeštaj korisnika. Iz naše ustanove prisustvovali su socijalni radnik, psiholog i dva radna terapeuta….

Timski rad u ustanovama za odrasle i starije korisnike

U saradnji sa Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu, dana 31.10.2019. u Klubu za dnevni boravak, održan je još jedan u nizu seminar pod nazivom Timski rad u ustanovama za odrasle i starije korisnike. Edukacija je akreditovana kod Komore socijalne zaštite, a istoj su prisustvovali stručni radnici naše ustanove, kao i radnici srodnih ustanova i centara sa teritorije Vojvodine. Program su…