Oznaka: Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu

Konsultativni sastanak u procesu izrade Strateškog plana PZSZ za period 2022-2026. godine

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu u procesu izrade Strateškog plana Ustanove za period 2022-2026. godine organizovao je konsultativni sastanak – radionicu 02. 03. 2022. godine sa predstavnicima ustanova za smeštaj korisnika, centrima za socijalni rad i centrima za porodični smeštaj i usvojenje kao i pružaocima usluga socijalne zaštite na teritoriji AP Vojvodine.

Edukacija u Kikindi

Dana 28.06.2021. godine u Centru za stručno usavršavanje u Kikindi, edukaciju pod nazivom ,,Komunikacija organizacija socijalne zaštite sa javnošću putem medija i društvenih mreža”održale su Aleksandra Raičević i Bojana Tatović Bojović iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu. Domaćin ovog skupa je bio Centar za pružanje usluga socijalne zaštite Grada Kikinde. Edukacija je bila namenjena zaposlenima u organizacijama koje pružaju lokalne…

Edukativni seminar – Efikasno upravljanje vremenom

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, 5.11.2019., organizovao je još jedan u nizu edukativni seminar u Domu za duševno obolela lica “1 Oktobar” u Starom Lecu, na temu “Efikasno upravljanje vremenom”. Predavanje je akreditovano u Komori socijalne zaštite i organizovano za stručne radnike i saradnike ustanova za smeštaj korisnika. Iz naše ustanove prisustvovali su socijalni radnik, psiholog i dva radna terapeuta….