Oznaka: Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu

Edukativni seminar – Efikasno upravljanje vremenom

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, 5.11.2019., organizovao je još jedan u nizu edukativni seminar u Domu za duševno obolela lica “1 Oktobar” u Starom Lecu, na temu “Efikasno upravljanje vremenom”. Predavanje je akreditovano u Komori socijalne zaštite i organizovano za stručne radnike i saradnike ustanova za smeštaj korisnika. Iz naše ustanove prisustvovali su socijalni radnik, psiholog i dva radna terapeuta….

Timski rad u ustanovama za odrasle i starije korisnike

U saradnji sa Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu, dana 31.10.2019. u Klubu za dnevni boravak, održan je još jedan u nizu seminar pod nazivom Timski rad u ustanovama za odrasle i starije korisnike. Edukacija je akreditovana kod Komore socijalne zaštite, a istoj su prisustvovali stručni radnici naše ustanove, kao i radnici srodnih ustanova i centara sa teritorije Vojvodine. Program su…

Timski rad u ustanovama za smeštaj odraslih i starih korisnika

Predstavnici naše ustanove Vojnov Zorislava, socijalni radnik, Kovač Tatjana,  psiholog i Dragoslav Šekularac, lekar prisustvovali su edukaciji na temu  “Timski rad u ustanovama za smeštaj odraslih i starih korisnika”. Skup je organizovao Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu u prostorijama Doma za decu ometenu u razvoju “Kolevka” u Subotici. Voditeljke skupa su bile savetnice Zavoda, Nataša Milić Teofilović, specijalni pedagog i…