Edukacija u Kikindi

Dana 28.06.2021. godine u Centru za stručno usavršavanje u Kikindi, edukaciju pod nazivom ,,Komunikacija organizacija socijalne zaštite sa javnošću putem medija i društvenih mreža”održale su Aleksandra Raičević i Bojana Tatović Bojović iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.

Domaćin ovog skupa je bio Centar za pružanje usluga socijalne zaštite Grada Kikinde. Edukacija je bila namenjena zaposlenima u organizacijama koje pružaju lokalne usluge, te su se i zaposlene iz naše ustanove Vesna Banjac, rukovodilac pomoći u kući i Marija Cucin dipl.soc.radnica priključile ovoj izuzetno zanimljivoj i korisnoj edukaciji. 

Pogledajte još: