Konsultativni sastanak u procesu izrade Strateškog plana PZSZ za period 2022-2026. godine

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu u procesu izrade Strateškog plana Ustanove za period 2022-2026. godine organizovao je konsultativni sastanak – radionicu 02. 03. 2022. godine sa predstavnicima ustanova za smeštaj korisnika, centrima za socijalni rad i centrima za porodični smeštaj i usvojenje kao i pružaocima usluga socijalne zaštite na teritoriji AP Vojvodine.

Pogledajte još: